Draag bij aan herziening NTA over prefab meterkast in ruwbouwfase

februari 24, 2023
In april 2023 start de herziening van NTA 8769. In deze NTA staan afspraken over de aansluiting van meterkasten in de ruwbouwfase. Na drie jaar is er behoefte om de NTA op punten te verduidelijken, te verbeteren en het toepassingsgebied uit te breiden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de herziening, dan kunt u zich tot 4 april 2023 melden bij NEN.

NTA 8769 stamt uit 2020 en beschrijft functionele, technische en administratieve aspecten om meterkasten van nieuwbouwwoningen eerder in het proces aan te sluiten; namelijk direct nadat de fundering en vloer zijn gerealiseerd. Werken volgens de NTA heeft voordelen voor bouwbedrijven, infra-aannemers, netbeheerders en de toekomstige bewoners omdat de aansluitprocessen efficiënter, veiliger en eerder kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de aansluitingen voor water, elektriciteit en media hiermee ook tijdens de bouw beschikbaar, waardoor minder tijdelijke bouwaansluitingen nodig zijn. De eisen in NTA 8769 gelden in aanvulling op de eisen in NEN 2768 voor aanleg van (reguliere) meterruimten. In 2021 is KIWA BRL K22007 verschenen die de kwaliteitsborging van de afspraken in NTA 8769 regelt.

Praktijkervaringen met NTA
Bouwbedrijven, infra-aannemers en netbeheerders hebben afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met NTA 8769. Stichting Mijn Aansluiting een samenwerkingsverband van netbeheerders die het aanvragen en beheren van aansluitingen op nutsvoorzieningen in heel Nederland efficiënter en klantvriendelijker willen organiseren, heeft in 2022 een evaluatie uitgevoerd onder hun aangesloten netbeheerders. Dit heeft een aantal bevindingen opgeleverd die Stichting Mijn Aansluiting graag in de NTA wil verwerken. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • de NTA ook toepasbaar maken voor aansluiting van minder dan vijf woningen (serie) en voor meterkasten met een warmte-aansluiting;
  • het opnieuw vaststellen van de maximale bouwtijd;
  • actualiseren van de beschreven processen waar deze niet meer actueel zijn;
  • verwijzing naar KIWA BRL K22007 opnemen;
  • verduidelijken van de NTA ten aanzien van taakverdeling en terminologie;
  • toevoegen van een gebruikers-/beheerinstructie.

Aanmelden tot 4 april 2023
Belanghebbende partijen die willen meewerken aan de herziening van NTA 8769 kunnen zich tot 4 april 2023 aanmelden via een e-mail naar bouw@nen.nl onder vermelding van ‘NTA 8769’. Aan deelname zijn kosten verbonden. De eerste vergadering vindt plaats op 24 april 2023 en er wordt naar gestreefd om de NTA vóór de bouwvakantie inhoudelijk af te ronden.

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.