Helft architectenbureaus verwacht meer omzet

december 6, 2021
Het gaat ondanks corona relatief goed met architectenbureaus. Ruim de helft verwacht een stijging van het aantal opdrachten en hun omzet.

De verwachtingen zijn daarmee positiever dan afgelopen voorjaar. Tegelijkertijd ervaart een toenemend aantal bureaus belemmeringen in de productie. Oorzaak: een tekort aan medewerkers en stagnaties bij overheden, opdrachtgevers en aannemers. Bureaus verwachten mede door de toegenomen vraag en de cao loonontwikkeling stijgende honoraria bij een relatief hoge gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2021.

Prijsstijgingen en leveringsproblemen
Een toenemend belang verwachten bureaus van transformatie-, renovatie- en verduurzamingsopdrachten. Bijna driekwart van de architectenbureaus ervaart binnen projecten prijsstijgingen en leveringsproblemen. Door schaarste van bouwmaterialen en installaties worden bureaus regelmatig gedwongen over te gaan tot minder duurzame oplossingen dan zij graag zouden willen. Zij verwachten dat de prijsstijgingen en leveringsproblemen nog tussen een half jaar en een jaar zullen aanhouden. Er is sprake van een tendens dat gemeenten vertragend zijn bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen terwijl er op het gebied van een duurzame woon- werk- en leefomgeving urgente maatschappelijke vraagstukken spelen. Ook is er regelmatig sprake van een problematische toename van eisen bij uitvragen en referentieprojecten.

Gevraagd: ruimtelijk leiderschap
BNA-directeur Fred Schoorl: “Al met al zien we een gemengd beeld. Meer opdrachten maar ook knelpunten. We horen van bureaus dat de kwaliteit van het opdrachtgeverschap onder druk staat. Sommige gemeenten kunnen door gebrek aan gekwalificeerd personeel de hoeveelheid werk steeds vaker lastig aan, waardoor besluitvorming, participatie- en planningsprocessen vertragen. ‘Laag hangend fruit’-locaties zijn meestal al vergeven. Op andere locaties speelt vaak ‘not in my backyard’. Dat vraagt van ruimtelijk ontwerpers een proactieve rol in het gemeentelijke, regionale en landelijke debat over de ruimtelijke ordening. Maar het vraagt vooral ruimtelijk leiderschap op lokaal en regionaal niveau. Deze conclusie kwam ook sterk naar voren bij het debat over ruimtelijk leiderschap dat de BNA onlangs organiseerde ter gelegenheid van de uitreiking van de BNA Kubus aan stedenbouwkundige Ton Schaap.”

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.