Hoge productiegroei bouwsector in de komende twee jaar

februari 12, 2022
De bouwproductie steeg het afgelopen jaar met 2%. De productie nam reëel met € 1½ miljard toe naar een niveau van € 82 miljard en de werkgelegenheid nam met 7.000 arbeidsjaren toe. De vooruitzichten voor de korte termijn wijzen op een zeer dynamisch productiebeeld. Dit en volgend jaar wordt een sterke productiegroei verwacht van respectievelijk 5% en 4% per jaar.

De spanning op de bouwarbeidsmarkt zal hierdoor verder oplopen. Op middellange termijn is sprake van een robuuste groei van 2% per jaar vanaf een hoog productieniveau. De bouwarbeidsmarkt komt daarbij in rustiger vaarwater. Aanhoudende groei tot 2026 zorgt er niettemin voor dat de werkgelegenheid in dat jaar kan uitkomen op 500.000 voltijdbanen, het hoogste aantal in 45 jaar.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2022’.

Het volledige rapport is te bestellen op de website van het EIB.

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.