InstallQ adviseert om voor zonnestroom erkende installateur te kiezen

augustus 25, 2022
De vraag naar zonnepanelen en daarmee ook de vraag naar installateurs die deze kunnen aanbrengen, stijgt naar ongekende hoogte. Dit zorgt ervoor dat ook onbekwame monteurs en zelfs beunhazen in dit gat in de markt springen. Het gevolg is dat de kans op onveilige installaties toeneemt, zo vertelden een aantal inspecteurs op BNR Nieuwsradio. InstallQ is van mening dat deze problemen te voorkomen zijn en adviseert consumenten en professionele opdrachtgevers om uitsluitende zonnestroom erkende installateurs in te schakelen.

InstallQ is een onafhankelijke stichting die met erkennings- en kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installatiewerk bevordert. Bij de montage en het elektrotechnisch aansluiten van zonnepanelen heeft de vakman zowel bouwkundige als elektrotechnische kennis en kunde nodig. Eén verkeerde schakeling of ondeskundige bevestiging van de zonnepanelen kan leiden tot een storing of een lagere energieopbrengst, maar ook tot brand of vallende panelen. Juist door de snelgroeiende vraag naar zonnepanelen blijkt nu dat steeds vaker ondeskundige monteurs en zelfs malafide bedrijven zich toeleggen op het installeren van zonnepanelen. InstallQ wijst opdrachtgevers op het bestaan van een kwaliteitsregeling en de erkenning Zonnestroom, waaraan vakbekwame installateurs te herkennen zijn.

Erkenning Zonnestroom
Het aantal installateurs met de erkenning Zonnestroom steeg de afgelopen twee maanden van 325 naar 349. Om in aanmerking te komen voor deze erkenning moeten installateurs aantonen dat ze beschikken over kennis en kunde voor het monteren van de zonnepanelen en het maken van de aansluiting in de meterkast. Voor grotere installaties geldt dat de vakman, met het oog op de kwaliteit, ook over een erkenning voor elektrotechnisch installatiewerk beschikt.

InstallQ is ervan overtuigd dat de keuze voor een erkende installateur de kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties ten goede komt. Ze adviseert consumenten en professionele opdrachtgevers nadrukkelijk te letten op dit keurmerk. Door uitsluitend in zee te gaan met erkende installateurs zijn veel problemen te voorkomen. Op www.echteinstallateur.nl zijn via postcode alle erkende Zonnestoom installateurs in een bepaalde regio te vinden. Daarnaast is InstallQ van mening dat ook verzekeraars hun steentje kunnen bijdragen. InstallQ vraagt verzekeraars al langer om het werken met een erkende installateur in hun polisvoorwaarden op te nemen.

Kennisontwikkeling
De installatiesector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan kennisontwikkeling om vakmensen de juiste bagage mee te geven. Dit najaar publiceert kennisinstituut ISSO bijvoorbeeld het vernieuwde Handboek Zonne-energie. Dit handboek is tevens een essentieel onderdeel in de opleiding en het vernieuwde examen waarmee installateurs zich als erkend vakman kunnen onderscheiden

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.