Kennis over laadinfrastructuur voorziet in grote behoefte

mei 13, 2024
Het opladen van elektrische auto’s neemt nu al, maar zeker de komende jaren, een enorme vlucht. Deze ontwikkeling vereist dan ook veel nieuwe installaties die het laden kunnen faciliteren. Om die reden heeft ISSO het al eerder verschenen Kleintje Elektrische Laadinfrastructuur vernieuwd. De kennis in dit ISSO-kleintje is relevant voor opdrachtgevers, installateurs en installatie-adviseurs.

Steeds meer automobilisten stappen over op een elektrische auto. Dit zijn nog vaak zakelijke rijders, maar ook particulieren willen de overstap maken. Daardoor krijgen steeds meer installateurs de vraag of ze een laadpaal kunnen installeren. Naast het puur plaatsen of ophangen van zo’n laadpunt, brengt dit vaak ook aanpalende werkzaamheden met zich mee. Denk aan het verzwaren of geschikt maken van de verdeelinstallatie in de woning of het gebouw. Om professionals daarbij de juiste kennis te geven, is de kennis in het Kleintje Laadinfrastructuur ontwikkeld.

Herziening opzet en inhoud
“We hadden al het Kleintje Elektrische Laadinfrastructuur, maar die moet je echt als een voorloper zien van het huidige Kleintje Laadinfrastructuur dat nu verschijnt”, zegt kennisontwikkelaar Henry Lootens. “Waar het oude Kleintje vooral als introductie op deze techniek gold, is de nieuwe uitgave veel praktischer. Zo behandelen we daarin de ontwikkelingen en veranderingen in zowel techniek als wet- en regelgeving. Deze gaan de laatste jaren zo snel, waardoor het nodig was om de opzet en inhoud van de oude publicatie volledig te herzien. Feitelijk is het bijna een volledig nieuwe publicatie waarmee we veel beter aansluiten bij de wensen in de markt.”

Aansluiting op wet- en regelgeving
Volgens Lootens sluit de kennis bijvoorbeeld aan op richtlijnen en regels in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). “De Bbl is weer een uitvloeisel van de Europese regels in de EPBD, waarin bijvoorbeeld de eis is opgenomen dat men bij nieuwbouw van bedrijfspanden ook voorzieningen moet treffen voor het laden van elektrische auto’s. Ook zijn de technische regels rondom de installatie van laadinfrastructuur de afgelopen jaren steeds duidelijker. Iedereen weet inmiddels dat netcongestie in bijna het hele land een probleem vormt. Dat maakt het nog belangrijker dat installateurs goed weten hoe zij een laadpaal, en zeker een heel laadplein, integreren in de totale installatie van een woning of gebouw. Waar moet je dan op letten? Welke aanpassingen moet je doen? Hoe kun je voorrang geven aan noodzakelijke installaties en zo laadpalen tijdelijk uitschakelen? Dat komt allemaal aan bod.”

Zeer praktische kennis
Inmiddels is er ook een harmonisatie aan de gang op het gebied van laadprotocollen, kabels, stekkers, enzovoorts. Ook de communicatie met netwerkbedrijven is geharmoniseerd via de aansluitspecificaties van ElaadNL. “Met dit ISSO-kleintje bieden we praktische kennis over de installatietechnische aspecten van de laadinfrastructuur in elke fase van de realisatie. Dit begint al bij de programmafase, vervolgens is er info voor het ontwerp en de uitwerking, en daarna volgt de benodigde kennis voor het installeren zelf.” Volgens Lootens focust het Kleintje Laadinfrastructuur zich op laadpalen en laadpleinen bij woningen en gebouwen. Het installeren van grote snelladers valt buiten de scope, maar de publicatie besteedt er wel wat aandacht aan.

Kijkje naar de toekomst
“Naast de echte praktijkrichtlijnen voor ontwerp en installatie bevat dit Kleintje ook achtergrondinformatie en kengetallen. Hoe kun je bijvoorbeeld van kWh naar kilometers omrekenen en andersom. Het zijn voor veel installateurs toch nieuwe producten en systemen, dus het is ook belangrijk dat ze meer weten van de hele markt, naast de technische ins en outs van de producten die zij zelf installeren. Daarom komen ook toekomstige ontwikkelingen aan bod, zoals DC-to-DC-laden, Smart Charging, veiligheid en mobiliteit hubs.”

Het kleintje Laadinfrastructuur is beschikbaar in ISSO Open

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.