Nieuwe eisen aan vakmanschap dakdekkers

maart 8, 2023
Een dak is van oudsher bedoeld om gebouwen en mensen te beschermen tegen de invloeden van weer en wind. In de laatste jaren is de functie van een dak echter ingrijpend veranderd. Er komt heel wat kijken bij het vakkundig aanbrengen van een kwalitatief goed dak dat aan alle huidige eisen beantwoordt.

André van den Engel is adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken bij brancheorganisatie  VEBIDAK, Cees Woortman is directeur/secretaris. Zij vertellen: ‘’Het dak heeft er veel functies bijgekregen. In de traditionele situatie wordt hemelwater vanaf het dak via standleidingen afgevoerd naar het riool. Door klimaatverandering en steeds hetere zomers moeten we nu juist water zien vast te houden en krijgt het dak een bufferfunctie. Beplante, groene daken houden water vast en hebben een koelende werking. Verder worden steeds vaker zonnepanelen op het dak geplaatst of krijgt het dak een verblijfsfunctie doordat er terrassen worden aangelegd. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden er ook andere eisen gesteld aan de kennis en het vakmanschap van de dakdekker. Ook werken zij meer dan voorheen samen met andere disciplines,  bijvoorbeeld met hoveniers of installateurs.’’

Circulariteit

Woortman vertelt dat circulariteit ook op het platte dak in opmars is. ‘’Opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, vragen steeds vaker bij de dakdekker naar groene en circulaire oplossingen. Veel dakbedekkingsbedrijven spelen hier actief op in. Zo hoeft bij een renovatie niet altijd de oude dakbedekking verwijderd te worden en kan een deel worden hergebruikt. Dat is beter voor het milieu en bespaart bovendien flink in de stortkosten. Ook denkt onze branche na over vermindering van de afvalstroom en hergebruik van bitumineuze dakbedekking na sloop. Een actuele trend is dat veel dakbedekkingsbedrijven elektrisch rijden en het aantal vervoersbewegingen beperken om zo de stikstofuitstoot te verminderen.’’

Belangenbehartiging

VEBIDAK is in de eerste plaats belangenbehartiger voor haar leden. Van den Engel: ‘’Wij ondersteunen en faciliteren de aangesloten bedrijven in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wij voorzien hen via ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven en in individuele contacten van informatie over actuele  ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat dakbedekkingsbedrijven op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, zodat ze vragen van opdrachtgevers –  in elk geval globaal –  kunnen beantwoorden. Wil een opdrachtgever meer weten, dan kan hij altijd bij VEBIDAK terecht. Wij hebben een groot  archief en maken gebruik van specialisten binnen ons uitgebreide netwerk.’’

VEBIDAK is vertegenwoordigd in diverse commissies voor certificering en normering, onder meer op het gebied van daktechniek, dakbedekkingsmaterialen en (brand)veiligheid. Zo stond de organisatie aan de wieg van NEN 6050 “Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen”.

Innovaties

De laatste jaren heeft een aantal innovaties zijn intrede gedaan, bijvoorbeeld in de samenstelling van dakbedekkingsmaterialen en ook in verwerkingsmethoden.  Woortman: ‘’Toch is het werk op zich niet wezenlijk veranderd. Er wordt nog steeds veel gewerkt met dakbanen die worden uitgerold. Wel is er veel verbeterd op het punt van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Zo hoeft grind tegenwoordig niet meer handmatig te worden verwijderd. Er is apparatuur om het grind af te zuigen. Verder zijn  valbeveiliging, veilig werken op hoogte en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij hitte gemeengoed geworden.’’ Over werken tijdens extreem hoge temperaturen heeft de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) destijds een campagne opgezet. SBD is een paritaire organisatie waarin, naast VEBIDAK, ook de vakbonden FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen vertegenwoordigd zijn.

Eén van de eigen campagnes van VEBIDAK betreft de vraag hoe je aan malafide dakdekkers ontkomt.

VEBIDAK

VEBIDAK is de Nederlandse branche-organisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Deze bedrijven richten zich op platte daken. De koepel verenigt 175 bedrijven die met elkaar circa 70% van de relevante markt vertegenwoordigen. De bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche (BIKUDAK) omvat circa 450 bedrijven met gezamenlijk ongeveer 4500 werknemers in dienst. De bedrijfstak heeft een zelfstandige branchestructuur met een eigen CAO, een Sociaal Fonds BIKUDAK en een eigen opleidingsinstituut. Aankomende dakdekkers maar ook staf- en kaderpersoneel en ondernemers krijgen hun onderwijs bij Tectum gevestigd in het VEBIDAK-gebouwencomplex Dakstede te Nieuwegein.

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.