Orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw gedaald

mei 13, 2024
Na een periode van ongeveer een half jaar waarin de orderportefeuilles vrijwel stabiel bleven, is de gemiddelde werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw de afgelopen drie maanden weer gedaald.

De orderportefeuilles in de wegenbouw kwamen in maart uit op 7,3 maanden werk, een daling van een halve maand ten opzichte van februari. In de grond- en waterbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad in maart 8,5 maanden, vier tiende maand minder dan in februari. Per saldo kwamen de orderportefeuilles in de gww-sector daardoor uit op 7,9 maanden werk, een daling van vier tiende maand ten opzichte van februari.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 11,7 maanden, één tiende maand meer dan in februari. In de woningbouw stegen de orderportefeuilles met twee tiende maand naar 13,1 maanden werk. In de utiliteitsbouw bleef de gemiddelde werkvoorraad met 9,7 maanden gelijk.

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg in maart 10,3 maanden werk en ligt daarmee één tiende maand lager dan in februari.

Van de bouwbedrijven gaf 39% in maart aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. In de b&u was een gebrek aan orders hiervoor de belangrijkste oorzaak. In de gww hadden belemmeringen met name te maken met weersomstandigheden, maar ook met personeelstekorten en een gebrek aan orders.

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 17% van de bedrijven toegenomen en bij 15% van de bedrijven afgenomen. Van de bouwbedrijven beoordeelde 18% de orderpositie als groot, terwijl 14% van de bedrijven de orderpositie als klein beoordeelde. Daarnaast verwacht 19% van de bedrijven dat hun personeelsbezetting zal toenemen in de komende drie maanden, terwijl 4% van de bedrijven juist een kleinere bezetting verwacht. In de bouwnijverheid verwacht 27% van de bedrijven een prijsstijging in de komende drie maanden. Dit aandeel is in de afgelopen maanden sterk gedaald.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2024 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.