Renovatie brug en sluis in Driemond van start

november 22, 2023
De grootschalige renovatie van de brug en sluis in Driemond is officieel begonnen.

Momenteel wordt er een tijdelijke noodbrug geïnstalleerd voor de periode waarin de brug wordt gerenoveerd. De vaarwegverbinding tussen het Amsterdams-Rijnkanaal en de brug in Driemond zal tot en met medio april 2024 gesloten zijn. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in samenwerking met het civieltechnische bedrijf Griekspoor aan dit project. De brug zal volgens de huidige planning medio 2024 weer gereed zijn voor gebruik.

Eerder dit jaar werden de stalen en houten sluisdeuren verwijderd. Nu is de tweede fase van het project begonnen. Zo wordt onder andere de bestaande ophaalbrug gesloopt en verwijderd. Ook wordt er gestart met de bouw van de nieuwe fundering. In de toekomst wordt de brug op afstand bediend. Het huidige brugwachtershuis wordt daarom vervangen door een nieuw besturingsgebouw. Er vinden ook werkzaamheden plaats aan de sluiskolk. Naast de vernieuwing van de houten en stalen sluisdeuren, worden diverse betonelementen en het bewegingsmechanisme van de deuren verbeterd, zodat deze weer toekomstbestendig zijn.

Ing. George van Haaster – Sr. Projectcoördinator afdeling Techniek bij Griekspoor is verheugd om aan de tweede fase te beginnen. “De grootschaligheid van dit project, de vervanging en renovatie van zowel de brug als de sluis, hebben we zorgvuldig in kaart gebracht. Met het plaatsen van de noodbrug gaan we écht van start en kan de renovatie van het complex beginnen”.

In het begin van 2024 zal de opbouw van het nieuwe landhoofd worden gestart, zullen herstelwerkzaamheden aan de sluiskolk worden uitgevoerd, en zal het nieuwe brugdek worden geplaatst, evenals de bovenbouw van de brug. De implementatie van besturingssystemen en de verwijdering van de noodbrug zijn gepland voor begin april. Medio april 2024 zal de brug gereed zijn voor gebruik.

Vernieuwing installaties 

Ook de elektrotechnische en mechanische installaties van de brug worden vernieuwd en de hydraulische aandrijving wordt vervangen door elektromechanische aandrijving. “De installaties zijn zeer geavanceerd, onderhoudsvriendelijk en volledig gericht op de toekomst. De belasting is in de loop der tijd veranderd door zwaardere vrachtwagens en elektrische auto’s die gebruik maken van de brug. De nieuwe brug krijgt een upgrade zodat zij bestand is tegen de huidige en toekomstige belastingen,” aldus Van Haaster.

Verder zijn ook de afsluitboominstallatie, de landverkeer- en scheepvaartinstallatie en de CCTV- en geluidsinstallatie aan de beurt om volledig vernieuwd te worden.

Brugwachtershuis bediend op afstand

Het huidige brugwachtershuis wordt vervangen voor een nieuw besturingsgebouw. In de nabije toekomst zal de brug op afstand bediend gaan worden. De brug blijft ook lokaal bediend. Dit is mogelijk via een handzender, een bedienconsole of het noodbedieningspaneel. Het is wel zo dat voor alle bewegingswerken een handmatige bediening aanwezig is.

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.