Verbeterde veiligheidsinstructie bouwplaats (GPI 5.0)

december 12, 2022
Sinds 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Deze nieuwe instructie bouwt voort op het succes van zijn voorganger (4.0).

Er is nu daadwerkelijk één universele veiligheidsinstructie met één certificaat voor alle sectoren in de bouw. Op basis van de deelsector waar men het meest actief is, wordt een persoonlijke ‘voorkeursleerroute’ samengesteld.  Op de bouwplaats komen helaas nog te veel onveilige situaties voor. Soms met zeer ernstige gevolgen. Door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid te praten, wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot en daarmee de kans op ongevallen verkleind.

Sinds 1 april 2019 wordt de  Generieke Poortinstructie (GPI) toegepast op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de  Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces.

Het draagvlak voor de GPI groeit

Jaarlijks zetten al meer dan 45.000 bedrijven de GPI in en volgen ongeveer 125.000 bouwplaatsmedewerkers de GPI. De inhoud van de GPI verbetert continu op basis van feedback van gebruikers, die door de Waarborgcommissie GPI wordt getoetst en verwerkt. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en partnerorganisaties, zoals: Bouwend Nederland, Cumela|Stigas, Freesmij en Transport- en Logistiek Nederland.

“Met de komst van de GPI 5.0 zijn we weer een stap verder in de ontwikkeling van een persoonlijk digitaal leerplatform rond veilig werken in de bouw”, aldus Werner van Eck, voorzitter Waarborgcommissie GPI en directeur veiligheid Heijmans.

Vernieuwingen GPI

De  nieuwe GPI 5.0 bouwt voort op zijn voorganger GPI 4.0. Deze werd afgelopen jaar goed ontvangen door gebruikers. In de eerste drie maanden gaf 50% van de beoordelaars de GPI een cijfer 8 of hoger. Toch waren er, op basis van de gegeven feedback, nog een aantal belangrijke verbeteringen mogelijk. Die zijn nu doorgevoerd in samenspraak met genoemde partnerorganisaties. Er is nu daadwerkelijk één universele veiligheidsinstructie met één certificaat voor alle sectoren in de bouw. Op basis van de deelsector waar men het meest actief is, wordt een persoonlijke ‘voorkeursleerroute’ samengesteld.

Eén universele veiligheidsinstructie, één certificaat voor alle sectoren en een persoonlijke ‘voorkeursleerroute’

De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • In plaats van drie GPI’s voor verschillende doelgroepen, is er nu één GPI met één geldig GPI-certificaat. Dat maakt het overzichtelijker en makkelijker.
  • Op basis van de deelsector waar men het meest werkzaam is, wordt een persoonlijke ‘voorkeursleerroute’ samengesteld.
  • Er is keuze uit 21 praktijkgerichte onderwerpen (deelsector specifiek), waaruit de kandidaat acht onderwerpen kiest.
  • De begin-animatie met generieke regels en aandachtspunten is ingekort. Specifiekere onderwerpen hieruit komen terug in de praktijkgerichte onderwerpen.
  • De duur van de GPI 5.0 is teruggebracht naar gemiddeld maximaal 45 minuten.

Naast de zes bestaande talen zijn ook Portugees en Bulgaars toegevoegd.

 

 

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.