Brancheorganisaties en bedrijven hameren op bewust veilig en gezond werken

Op 30 maart hameren zeker 375 bedrijven in de techniek, bouw en onderhoud extra op bewust veilig en gezond werken. Brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland organiseren alweer de zesde Bewust Veilig-dag. De animo is groot, zowel onder grote als kleine bedrijven in alle sectoren. En ook daarbuiten: zo doen bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam en de RET mee.

Lees verder

Digitalisering om personeelstekort in bouw terug te dringen onder druk

“Merendeel ziet digitalisering als oplossing voor het verlagen van de zogenoemde faalkosten”
84 procent van de mensen die werkzaam zijn in de bouwsector geeft aan dat digitalisering (zeer) belangrijk is. Respondenten geven aan dat het grote personeelstekort, waar de sector mee kampt, daar de belangrijkste reden voor is. Dat blijkt uit een onderzoek van AFAS Software en Markteffect onder meer dan vijfhonderd professionals werkzaam in de bouwsector.

Lees verder

Hoge productiegroei bouwsector in de komende twee jaar

De bouwproductie steeg het afgelopen jaar met 2%. De productie nam reëel met € 1½ miljard toe naar een niveau van € 82 miljard en de werkgelegenheid nam met 7.000 arbeidsjaren toe. De vooruitzichten voor de korte termijn wijzen op een zeer dynamisch productiebeeld. Dit en volgend jaar wordt een sterke productiegroei verwacht van respectievelijk 5% en 4% per jaar.

Lees verder

Datum 15e editie vakbeurs InfraTech 2023 bekend

De 15e editie van InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech, het kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort, vond in januari dit jaar volledig digitaal plaats. De lustrumeditie in 2023 zal als vanouds met een fysieke beursvloer zijn.

Lees verder

Installatievakbeurs VSK verschuift 25ste editie naar mei 2022

De jubileumeditie van VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. De Jaarbeurs heeft dat in nauw overleg met de branche besloten. Op dit moment zijn er voor exposanten en bezoekers teveel onzekerheden over de duur van de coronamaatregelen van de rijksoverheid en de impact daarvan op de beurs. De beurs zou eigenlijk plaatsvinden van 8 tot en met 11 februari.

Lees verder

VABOTECH 2022 – Samen werken zonder grenzen

De eerste editie van Vabotech 2022, de vakbeurs voor bouw en techniek, zal plaatsvinden op woensdag 29 juni, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 in RAI Amsterdam. De organisatie
verwacht dat in juni Vabotech kan plaatsvinden met weinig of zelfs zonder restricties door Corona. Hiermee kunnen exposanten met grote zekerheid starten met de voorbereidingen.

Lees verder

50 miljoen voor emissieloze bouw

Om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken heeft het Rijk 50 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een kennis- en innovatieprogramma ingericht, dat schone en emissieloze bouwconcepten en bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Lees verder

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.